Foreningen

Et af de første skridt til at sætte øget fokus på De Fem Halder var at stifte foreningen De fem Halder.

Initiativet udsprang fra den altid opfindsomme Viborg-fabrikant Peder Nybo Jensen (læs om Peder Nybo her), som straks fik god sparring af Viborg Innovation Fond.

Foreningens nuværende vedtægter kan ses her: vedtægter

Enhver kan blive medlem af Foreningen De fem Halder.

Personligt medlemskab koster 100 kr. pr år. Firma- eller institutionsmedlemsskab koster 500 kr.

Skriv til mail@defemhalder.dk, hvis du vil være med.


Bestyrelse

Efter den ordinære generalforsamling i 2017 er bestyrelsen sammensat således:
 • Jesper Hjermind 
 • Jens Frydendal
 • Inge Bak (udtrådt august 2017)
 • Flemming Petersen
 • Charlotte Kastbjerg
 • Peter Q. Rannes
 • Karen Elisabeth Stub (indtrådt august 2017)
 • Steen Bonne Rasmussen (Naturstyrelsen, tilforordnet)
 • Vibe Winckles (Viborg Kommune, tilforordnet)

På bestyrelsesmødet den 14. juni 2017 konstituerede bestyrelsen sig således:
 • Jesper Hjermind - formand
 • Inge Bak (udtrådt august 2017)
 • Peter Q. Rannes - kasserer